Skip to content
All posts

Teknede Bulunması Gereken Asgari Güvenlik Cihazları

Tekne güvenlik donanımınızda eksiğiniz varsa sahil güvenlik ya da liman tarafından yapılan kontrollerde ceza alabilirsiniz. Daha önemlisiyse bu ekipmanı bulundurmazsanız başınıza büyük işlerin gelebilme ihtimalidir. Asgari güvenlik donanımının yanı sıra EPIRBve SART’a kadar uzanan başka birçok güvenlik ekipmanı da var. Ancak öncelikle aşağıdaki zorunlu ekipmanı teknenizde bulundurduğunuzdan emin olmalısınız.
  1. Can yeleği: Seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar (dalış kıyafeti giymiş kişiler için gerekmez) bulunması gerekir.
  2. Çocuk can yeleği: Teknedeki çocuk sayısı kadar bulunması gerekir.
  3. Can simidi: Boyu 7 metreden ve sürati 7 deniz milinden az olanlar hariç, 15 metreden küçük teknelerde bir adet(at nalı şeklinde de olabilir) bulunması gerekir. 15–24 metre arasında olan teknelerdeyse biri ışıklı ve 20 metre savlolu olmak üzereSOLAS tipi 2 adet can simidi bulunmalıdır.
  4. Manyetik Pusula: Pusulanın yanış sıra Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde seyir fenerleri, siyah küre, kampana, düdük ve benzeri teçhizatın her teknede bulunması gerekir.
  5. Yangın Söndürme Tüpü: Bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan teknelerde ,motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6kg’lık; kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde 1 adet2 kg’lık; kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık, kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık sertifikalı yangın söndürme tüpü bulunması gerekir.
  6. Radar Reflektörü, tehlike bayrağı, el feneri: Her teknede bulunmalıdır.
  7. Pis Su Tankı: Tuvaleti olan teknelerde, kişi başına günde en az 2 litreX2günlük birikime uygun hacimde pis su tankı bulunmalıdır.
  8. Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı: Pis su tankı olan bütün teknelerde bulunmalıdır.
  9. Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha: Boyu 12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunmalı, herkesin göreceği bir yere asılmalıdır.
  10. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı (son baskı) ve Can Kurtarma İşaretleri Tablosu her teknede bulunmalıdır.
Yukarıda sayılanlar asgari güvenlik teçhizatı. Zorunlu Olmayan Ancak Hayati ÖnemTaşıyan Güvenlik Cihazları yazımıza da göz atmanızı öneririz.